Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на гр. Берковица ж.к. „Заряница” ще извърши прокопаване на 19.06.2020 г. с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на част от пътното платно, които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.
До отстраняване на аварията ще бъде спряно водоподаването в района.