Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнал теч от СВО в района на: гр. Берковица, ул. „Скобелев“ № 1 ще извърши прокопаване на 08.07.2020 г. с цел неговото отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на част от пътното платно , които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняването му..
Временно ще бъде спряно водоподаването в района – ул.”Скобелев”.