Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

ДО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Берковица

пл. „Йордан Радичков“ № 4

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 72 (2) от ЗУТ

 

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява Общинска администрация – Берковица, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на:

гр. Берковица, ул. „Люляк“ № 17 ще извърши прокопаване на 24.01.2020 г с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта на част от пътното платно и ще бъде разрушена част от уличната настилка, които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. С. Иванов: …………./п/………………..

управител „ВиК – Берковица“ ЕООД