Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа на 12.08.2020г.  ще се извърши прокопаване в гр. Берковица, ул. Александровска 55 с цел отстраняване на теч от ВО. Временно ще бъде спряно водоподаването към потребителите от ул. Александровска, между ул. Бдин и ул. Райко Даскалов.