Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на:
гр. Берковица, ул. „Опълченска“ № 34 ще се извърши прокопаване на 18.08.2020 г. с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на част от пътното платно , които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.
Временно ще бъде спряно водоподаването в района – ул. Опълченска и ул. Ашиклар.