Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД, в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнал теч в района на ул. „Солунска“ № 5, гр. Берковица, на 19.08.2020 г. ще се извърши прокопаване с цел отстраняване на аварията, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на  част от пътното платно, които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняването на теча.

Временно ще бъде спряно водоподаването в района на ул. „Тракия“ и ул. „Зора“.