Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради теч в района на ул. „Опълченска” № 5 в  гр. Берковица,  на 17.11.2020 г. ще се извърши прокопаване с цел ремонт на ВО, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на  част от пътното платно , които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняването му.