Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД, в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на град Берковица, захранваща тръба за град Берковица от НР „Алчов баир”, на 19.01.2021 година ще извърши прокопаване с цел нейното отстраняване. Прокопаването  е извън строителните граници на населеното място в земеделска земя – ливада.

До отстраняване на аварията ще бъде спряно водоподаването от НР „Алчов баир”, което ще засегне водоподаването към потребителите в целия град Берковица.