Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК-БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на:

гр. Берковица, ул. „Люляк” ще извърши прокопаване на 02.02.2021 г с цел нейното отстраняване.

До отстраняване на аварията ще бъде спряно водоподаването на ул. „Люляк”.