Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК-БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че в изпълнение на инвестиционен проект за присъединяване към ВМ на гр. Берковица на обект, находящ се на адрес: гр. Берковица, ул. Мусала № 9, ще извърши прокопаване на 02.03.2021 г. в района на парк „Св. Георги Победоносец”.
Прокопаването основно е в зелена площ, но ще бъде нарушена и настилката на алеята.
Временно ще бъде спряно водоподаването в района.