Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

В и К – Берковица ЕООД, в качеството си на Оператор на В и К системите в обособените територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на :

гр.Берковица, ул. Шабовица № 7

ще извърши прокопаване на 28.01.2020 г с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта на част от пътното платно и ще бъде разрушена част от уличната настилка, които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.