Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК-БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че във връзка с подмяна на водопроводното отклонение за имот, находящ се в гр. Берковица, ул. „Шабовица” № 7-7А, ще извърши прокопаване на 04.03.2021 г.
Временно ще бъде спряно водоподаването в района – улиците “Шабовица”, “Пламък”, “Гоце Делчев” и “Битоля”.