Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК-БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява,че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на:

гр. Берковица, ул. „Кирил и Методий”, кв. Беговица / моста над Берковска река / ще извърши прокопаване на 17.03.2021 г с цел нейното отстраняване.

До отстраняване на аварията ще бъде спряно водоподаването в кв. Беговица и част от жк „Заряница” – блоковете 34,33,32,31,13,12,10,4,5,6,7,15,16,17,18,19,20.