Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК-БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на:

гр. Берковица, ул. „Николаевска” № 15 ще извърши прокопаване на 13.04.2021 г. с цел нейното отстраняване. Прокопаването е в обхвата на тротоара.

До отстраняване на аварията ще бъде спряно водоподаването в централна градска част.