Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК-БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на:

гр. Берковица, пл. „Свобода” , пред блок „Свобода“ ще се извърши прокопаване на 06.07.2021 г. с цел нейното отстраняване.

До отстраняване на аварията ще бъде намалено налягането на водоподаването в района.