Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява Общинска администрация – Берковица, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на:

гр. Берковица, ул. „Поручик Грозданов“ № 12 / ремонт ВО / ще извърши прокопаване на 11.05.2020 г с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на  част от пътното платно , които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.

Временно ще бъде спряно водоподаването в района, заключен между чешма Малинарка, площада срещу ЛТГ и ул. П. Грозданов до ул. Николаевска.

 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Петрова: …………/п/…………………

управител „ВиК – Берковица“ ЕООД