Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК БЕРКОВИЦА

ВиК Берковица

Съгласно чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, “ВиК – Берковица” ЕООД – Берковица уведомява за утвърдените с Решение № БП-Ц-31/30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране цени на ВиК услуги, предоставяни от “ВиК – Берковица” ЕООД, гр. Берковица, които влизат в сила от 01.01.2023 г., както следва:

  • доставяне на вода на потребителите – 0,899 лв./ м3
  • отвеждане на отпадъчни води – 0,153 лв./м3
    Утвърдените цени са без включен ДДС.