Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

„ВиK– Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява Общинска администрация – Берковица, че поради възникнала авария на довеждащ водопровод , захранващ НР „Алчов баир“ ще извърши прокопаване на 03.02.2020 г с цел нейното отстраняване. Аварията се намира извън строителните граници на гр. Берковица и няма да бъде засегната пътна инфраструктура. До отстраняване на аварията ще бъде спряно водоподаването към потребителите от кв. Беговица и част от жк „Заряница“ – блокове

1,2,3,5,6,7,15,16,17,18,19,20,12,13,10,31,32,33,34 , както и притока към НР.

Очаквано възстановяване на водоподаването – 13,00 ч