Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

Лого Община Берковица

Във връзка с поднесена по некоректен начин информация в социалните мрежи, целяща да заблуди обществото, “ВиК – Берковица” уведомява следното:
За село Ягодово – увеличената консумация на вода през почивните дни довежда до намаляване на водата във водоема. В първия работен ден от седмицата налягането на водата постепенно е увеличено и след проверка на съоръженията, водоподаването е възстановено.
За кв. “Раковица” – нарушеното водоподаване се дължи на ремонтни дейности поради подмяна на водопровод и канализация на ул. “Мир” във връзка с изпълнение на проект. Многократното спиране и пускане на водата довежда до няколко аварии, които своевременно се отстраняват.
За село Песочница – авария на довеждащ водопровод по направление Тодорини кукли и поради и намалял дебит на водохранилищата поради засушаване в последните месеци, са причина за нарушеното водоподаване.
Работи се непрекъснато до отстраняване на проблема. На място е изпратена водоноска и вода за пиене за населението. От ВиК дружеството в Монтана работят по осигуряване на вода по довеждащия водопровод. “ВиК – Берковица” и Община Берковица работят съвместно в търсене на вариант за водоподаване от алтернативни водопроводи.