Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

важна информация

Във връзка със силно намаляване на дебита на водоизточниците в Балкана поради продължителното засушаване, ВиК – Монтана е в невъзможност да осигури нормално водоподаване към с. Песочница.
За снабдяване на населението с вода, Община Берковица ще осигури водоноска и питейна вода в центъра на селото на 31.10.2023 г. в 13:00 ч.