Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД  уведомява своите потребители, че вследствие продължителния дъждовалеж повърхностните балкански водоизточници, доставящи вода за гр. Берковица, са със завишена мътност и са изключени от водопроводната система от вечерта на 04.03.2020 г. , което доведе до недостиг на вода и спад в налягането на част от потребителите.

Недостигащите количества вода в момента се компенсират от ХВ „Среченска бара“.

До 13,00 ч на 05.03.2020 г ще бъде възстановено нормалното водоснабдяване н гр. Берковица.