Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД, в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнал теч в частен имот в района на:
гр. Берковица, ул. „Гурко“ № 5 ще извърши прокопаване на 03.07.2020 г. с цел неговото отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на част от пътното платно, които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняването му. Временно ще бъде спряно водоподаването в района – част от ул.”Гурко”
/между ул. „Александровска” и ул. „Сливница”/.