Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ВиК – БЕРКОВИЦА“

УВЕДОМЛЕНИЕ

По чл. 72 (2) от ЗУТ

„ВиК – Берковица“ ЕООД, в качеството си на Оператор на ВиК системи в обособената територия на Община Берковица, уведомява Общинска администрация – Берковица, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на : гр. Берковица, ул. Син вир №27 ще извърши прокопаване на 13.01.2020 г. с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта на част от пътното платно и ще бъде разрушена част от уличната настилка, които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.