Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ, след обявяване на процедура за подбор на работодатели), които разкриват работни места и наемат:

  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3318 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства –       2799 лв.;

Считано от 19.09.2023 г. може да се кандидатства /по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ/ и по:

Програми за обучение и заетост:

  • Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – свободни средства – 1988 лв.;
  • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – свободни средства – 5048 лв.;

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

– за националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП), считано от 19.09.2023 г.;

– за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 19.09.2023 г. до 29.09.2023 г., включително).

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по    труда” – Берковица, както и на тел. 0953/88341