Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- БЕРКОВИЦА

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3838 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 9751 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 4826 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 7388 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Работодателите могат да кандидатстват и за:

  • Обучение на безработни по заявка на работодател (по реда на член 63 от ППЗНЗ) – свободни средства – 1131 лв.;
  • Обучение на заети лица от микро и малки предприятия – свободни средства – 508 лв.;
  • Обучение на заети лица от средни предприятия (по реда на член 63, алинея 1, точка 3 от ЗНЗ) – свободни средства – 87 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Берковица, както и на тел. 0953 88 341