Актуални Новини, Новини

ОТ 19.04.2021 Г. ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ГОДИШНАТА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Със Закона за държавния бюджет на Република България  е определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369,00 лв., ще получат еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. За получаването на тези средства не е необходимо гражданите да подават заявления.

Изплащането ще бъде в периода от 19 април 2021 г. до 26 април 2021 г. в пощенските станции и в банковите сметки на гражданите, където получават пенсиите си.

В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства в пощенската станция, от която обикновено взима пенсията си, е необходимо да се обърне към Дирекция “Социално подпомагане“ по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес, за да може да бъде включен в списъците в следващ период, като сумата ще бъде депонирана и  изплатена най – късно до 31.12.2021 г.