Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” – МОНТАНА

Във връзка с предстоящата усилена сезонна дейност по обработка и прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци Ви информираме, че Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Монтана и през настоящата 2024г. ще извършва интензивни проверки за законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения с работещите по горе цитираните дейности лица и спазване на всички изисквания на трудовото законодателство.

Напомняме за разпоредбата в Кодекса на труда (чл.114а), с която се създава възможност да бъдат наемани работници за един ден с редица облекчения, както за работодателите, така и за работниците. От началото на февруари 2017г. е достъпна за външни потребители и системата https://ednodnevni.qli.qovernment.bg/ipsts. която има за цел да облекчи земеделските стопани при администрирането на процеса по наемане на работна ръка по силата на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, така наречените еднодневни трудови договори. Чрез нея образците на еднодневни трудови договори могат да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, включително в извънработното за администрацията. Софтуерът позволява автоматично генериране в образците на данните на лицата, които веднъж вече са наемани от даден производител. Той разполага и с калкулатор, който автоматично изчислява в разписката към договора дължимите за сметка на наетото лице данъци и осигуровки и чистата сума, която трябва да бъде изплатена. Калкулатор изчислява и броя образци на договори, които земеделският стопанин може да получи срещу заплатената за осигуровки сума за съответният месец.

В сайта на ИА “Главна инспекция по труда”, в рубриката “За работодатели и работещи”, подрубрика “Трудови договори по чл. 114а от КТ” може да бъде намерена повече информация за еднодневните договори и представянето на образци, както и за ръководство за работа със системата.