Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕРМ ЗАПАД

Лого - Община Берковица

ЕРМ Запад уведомява, че от 24.10.2022 година ще започне изкопни работи за обект “Спешна подмяна – Подмяна на кабел 20kV от ЕП Ягода до ТП 5 с. Замфирово, по ул. №737 и 733 в близост до площад “Войнишки паметник” от кадастралната карта на с. Замфирово за отремонтиране на кабел по съществуващото трасе.”

Съгласно чл. 151, т. 5 от Закон за устройството на територията (обн. в ДВ, бр. 61 от 2007 г.), обектът е текущ ремонт, при който не се променя трасето и техническите характеристики на кабела и следователно не се изисква разрешение за строеж. С изпълнението на обекта ще се реши проблема с аварийността в съответния квартал на с. Замфирово и ще се подобри ел.захранването на абонатите.