Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ МКБППМН В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

МКБППМН в Община Берковица уведомява, че консултативният кабинет за превенция и провеждане на консултации, свързани с недопускане  на противообществени прояви, няма да функционира по време на обявената извънредна епидемична обстановка. Ще се извършва само корекционна дейност с извършители на противообществени прояви.

Дейността на кабинета ще бъде възобновена след отпадане на извънредната епидемична обстановка.