Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА

Община Берковица

Областен информационен център – Монтана Ви кани на открита приемна, която ще се проведе на 24 септември 2021 г. (петък) от 10:30 ч. на бул. “Мрамор” (под сградата на Общината) в гр. Берковица.
Ще бъдат представени възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони до края на годината.
Експертите на Центъра ще отговарят и на въпроси, свързани с финансирането на проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове.