Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – МОНТАНА

Областно пътно управление  – Монтана сигнализира, че във връзка със започването на пролетните селскостопански дейности, зачестяват случаите на пренасяне на земя (кал) от нивите върху пътните настилки на Републиканската пътна мрежа на територията на област Монтана, което затруднява движението на моторните превозни средства и създава предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия.

Агенция пътна инфраструктура напомня, че съгласно чл. 25, ал. 2, т.5 от Закона за пътищата, в обхвата на пътя е забранено влизането с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали.

Собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори се задължават преди влизане на път от Републиканската пътна мрежа да почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, както и специализирана строителна техника.

При констатиране на горепосоченото нарушение физическите лица се наказват с глоба от 200 до 500 лева, съгласно чл. 52, ал. 1 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата. При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лева.

На юридическите лица и на еднолични търговци се налага имуществена санкция при нарушение по чл. 52 в размер от 1000 до 5000 лева, а при нарушение по чл. 53 в размер от 3000 до 8000 лева от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата.

При повторно нарушение по чл. 52 от ЗП – глобата е в размер от 2000 до 7000 лева, а по чл. 53 от ЗП – глобата е в размер от 4000 до 12000 лева за юридическите лица и едноличните търговци.