Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Общинска администрация – Берковица уведомява, че в изпълнение на писмо на Министъра на вътрешните работи, на 2 юни 2020 година в област Монтана ще се проведе тренировка със задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението и излъчване на акустичен сигнал „Въздушна опасност” в 12:00 часа в продължение на 2 минути.

В тази връзка призоваваме родителите и педагозите да предприемат мерки за недопускане стресови ситуации на децата от детските градини и ясли, както и на учениците.