Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. напомняме, че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:

– подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

– подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

– подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

За целта служителите от служба „ ЕСГРАОН” – стая 101 на първи етаж на Общинска администрация ще работят от 09:00 ч.  до 17:00 ч. на 26 юни 2021 г., /събота/, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.