Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Общинска администрация – Берковица уведомява, че Детска млечна кухня – Берковица и Домашен социален патронаж – Берковица ще работят, като услугите ще бъдат предоставяни при строго спазване на всички противоепидемилогични мерки и предписания. Напомняме, че Детската млечна кухня е с ново работно време – от 11:30 ч. до 12:30 ч.