Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Общинска администрация – Берковица уведомява, че на 09.04.2020 година ще бъдат предоставени от Агенция за социално подпомагане чрез БЧК на община Берковица пакети с хранителни продукти за 76 нуждаещи се лица. Хранителните продукти ще бъдат раздадени на потребителите, включени в проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица“ , както и на 10 лица от рискови групи над 65 години без доходи. Списъкът с определените лица е изготвен от АСП и ще бъде публикуван допълнително на официалната страницата на община Берковица.