Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ФОНДАЦИЯ „КАТЛЕЯ – ПОМОГНИ НАВРЕМЕ“

НПО „Катлея – помогни навреме“ уведомява, че доброволни сътрудници ще набират средства на територията на община Берковица. Лицата ще бъдат с необходимите нотариално заверени пълномощни, договори за дарение и квитанции. Основните цели на фондацията е осигуряване на спортни екипировки, лекарства, медикаменти, продукти, витамини за подпомагане на децата в неравностойно положение – от детски домове за сираци, от социално слаби смемейства, боледуващи, подлежащи на тежки операции хора. Фондацията набира финансови средства от страната и чужбина и използването им ще е съобразно целите й.