Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

СНИМКА ЗА ВНИМАНИЕ

Община Берковица информира, че достигнатата регистрирана 14-дневна заболяемост на територията на община Берковица към 25.10.2021 година е 779,11 на 100 000 души (писмо № 11-23/25.10.2021 година на директора на РЗИ Монтана).
В тази връзка и в изпълнение на т. 7 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, писмо № 11-23/25.10.2021 година на директора на РЗИ Монтана и т. 7 от Заповед № РД-15-636/20.10.2021 г. на кмета на Община Берковица, следва да се преустановят присъствените учебни занятия и учениците от всички училища на територията на община Берковица да преминат в обучение от разстояние в електронна среда за периода от 26.10.2021 година до 08.11.2021 година.