Актуални Новини, Новини

НАРАСТВА БРОЯТ НА ЗАРАЗЕНИ ЛИЦА С COVID – 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уважаеми съграждани,

Всекидневно броят на жителите с установени положителни проби за наличие на коронавирусна инфекция на територията на община Берковица нараства, поради което призоваваме за предприемане на стриктни мерки за възпиране на заразата.

Информираме Ви, че в Дома за стари хора в град Берковица има лица с регистрирани положителни резултати за COVID – 19, както от служителите, така и от домуващите. До момента всички лица са в добро състояние. В заведението са спазени предписанията на здравните власти, като са изпълнени всички указания за действие при констатиране на коронавирусна инфекция. Общинска администрация – Берковица извършва постоянен контрол за спазването на предписанията от РЗИ – Монтана,  като всички лица от дома с положителни проби са настанени на отделни етажи, изолирани от останалите домуващи.

Апелираме към повече лична и обществена отговорност, към спазване на въведените противоепидемични мерки и вярваме, че общите ни усилия ще доведат до ограничаване на заболяемостта от COVID – 19. Изпълнението на разписаните от здравните власти правила са задължителни и са начин да предпазим себе си и околните.

Комисия на Общинска администрация – Берковица извършва постоянен контрол за стриктното спазване на въведените противоепидемични мерки от здравните органи. При установени нередности, ще бъдат налагани санкции на нарушителите.

Приканваме към съблюдаване на указанията за недопускане разпространението на заболяването, за да не бъдат налагани по-строги ограничения!

Да бъдем загрижени към нашето здраве и отговорни към здравето и живота на околните!

Призоваваме обществеността към стриктно прилагане на въведените противоепидемични мерки от здравните органи и към лична и обществена отговорност!