Актуални Новини

УВЕЛИЧАВА СЕ КАПАЦИТЕТЪТ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В БЕРКОВИЦА ОТ 140 НА 200 МЕСТА

На свое заседание Общински съвет – Берковица взе решение да бъде увеличен капацитета на Домашен социален патронаж от 140 на 200 места. ДСП е заведение за предоставяне на социални услуги по домовете на възрастните и хората с увреждания. Утвърденият му капацитет  беше 140 места, но ежедневно се увеличават желаещите да бъдат записани в него. В патронажа е постъпило искане от кмета на с. Бързия за предоставяне на топъл обяд на 15 възрастни хора от  селото и това е една от причините за увеличаване на капацитета.  Целта на социалната услуга е да реализира и разширява обществения ангажимент на местната власт към възрастните хора. Увеличението на капацитета на 200 места ще доведе до задоволяване на потребностите на повече нуждаещи се от Община Берковица. Така общината ще има устойчива политика и успешно ще развива социалните си услуги. За 2015 година средномесечната заетост в Домашен социален патронаж е била 170 лица.