Актуални Новини

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

Срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент“ по проект „Подкрепа за достоен живот“ е удължен с 4 месеца, считано от 1 септември 2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. В Община Берковица програмата работи от 2011 година. За 84 потребители на социалната услуга са осигурени 62 лични асистенти, които да се грижат за тях. Срокът им ще бъде удължен с допълнителни споразумения към трудовите договори. Общата стойност на проекта на Община Берковица е 939 973,50 лв.