Актуални Новини

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

Срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент“ по проект „Подкрепа за достоен живот“ е удължен с 6 месеца, считано от 1 октомври 2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. В Община Берковица програмата работи от 2011 година. За 85 потребители на социалната услуга са осигурени 70 лични асистенти, които да се грижат за тях. Срокът им ще бъде удължен с допълнителни споразумения към трудовите договори.