Актуални Новини

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТА „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

Срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент” по проекта „Подкрепа за достоен живот” е удължен с 6 месеца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. В община Берковица програмата работи от 10 януари 2011 година. За 43 хора с трайни увреждания са осигурени и толкова лични асистенти, които да се грижат за тях. Проектът трябваше да приключи на 7 март тази година, но Министерството на труда и социалната политика, чрез Агенцията за социално подпомагане удължи срока с 6 месеца, като реално проектът ще приключи на 3 септември 2012 г. Целта на проекта е прилагане на нов подход за предоставяне на услугата в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”. Положителното е това, че се децентрализира услугата, която до момента бе предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна. В рамките на проекта това се осъществи в условията на партньорство с общините чрез ангажиране на общинските администрации в преките дейности по управлението и предоставянето на услугата. В община Берковица с допълнителни споразумения към трудовите договори на личните асистенти е удължен срокът с 6 месеца. Потребителите  на услугата  са доволни от това, защото ще продължат да получават необходимите грижи в семейна среда. Това от своя страна намалява риска от зависимост от институционален тип грижа на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

Вашият коментар