Актуални Новини

УКАЗАНИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

Уважаеми жители на Община Берковица, уведомяваме Ви, че животоспасяващите действия при наводнение включват:

–       предварителни мероприятия

–       предприети по време на наводнението мерки

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ МЕРКИ СА:

–       редовно почистване и поддържане в проходимо състояние на всички водоотвеждащи естествени и изкуствени хидросъоражения-дерета, канали, водостоци и др.

–       изграждане на защитни съоражения в ниските и застрашени от заливане места-насипи, диги и др.

–       предварително подготвяне на личен авариен запас-храна, топли дрехи, лекарства, вода, електрическо фенерче, транзистор, мобилен телефон, кибрит, свещи, газов котлон или спиртник, одеало, свирка, ярки дрехи или знаме-необходими за сигнализиране

–       запознаване с източника на наводнение и границите на формиращата се заливна зона; най-лесния и кратък път до безопасния район:

  • яз. Среченска бара- залива Ягодово, Комарево и Боровци; ж.п линията на шосето Боровци-Берковица; кв. Раковица
  • яз. Мишовица-залива и окрайнини на гр. Берковица; ж.п линията и част от шосето; вероятно с. Комарево и Боровци
  • яз. Валога-прекъсва пътя: Боровци-разклон Гаганица
  • изравнителите от каскада „Петрохан”-локални наводнения по р. Бързия

–       познаване на сигнал „Наводнение” – предава се по националните и местни радиопредаватели и радиовъзли текстово: „Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от наводнение от яз. Среченска бара. Опасност от наводнение от яз………….” Текстът се повтаря няколкократно, следват указания за поведение чрез сирените-вой на сирените в продължение на 3 минути.

ПО ВРЕМЕ НА НАВОДНЕНИЕТО:

 

–       при опасност от наводнение дръжте непрекъснато включени радиоапаратите и радиоточките, следете прогнозата за времето и предаваната информация

–       при подаване на сигнал „НАВОДНЕНИЕ” заемете безопасни места-високи етажи, покриви, дървета, височини, пуснете домашните животни на свобода

–       при проливен дъжд-ако пътувате с МПС спрете на безопасно(високо) място, встрани от пътя, включете фаровете и изчакайте да отмине пороя

–       ако сте на покрива, осигурете си нянакъв подслон, привържете се с въже за комина или друга конструкция при стръмен и хлъзгав покрив

–       ако водата продължава да се покачва, постройте си сал

–       ако водата се покачва бавно, поне не ви застрашава, останете на място, докато нивото не спре да се покачва

–       напълнете чували (торби) с пясък, пръст и ги поставете в основата на вратите и прозорците. При здрава и масивна постройка, вие не допускате водата вътре

–       ако вероятно наводнението е голямо, няма смисъл да предпазвате мазето-напълнете го предварително с чиста вода, това ще изравни вътрешното и външно налягане, и ще предпази в значителна степен от навлизане на боклуци и повреди

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

 

–       не пресичайте реки, дерета и др. в  периода на интензивно покачване на водата /дори в брод/

–       не пресичайте с МПС наводнени пътни участъци, ако имате съмнение за състоянието на пътната настилка

–       давещите се – спасяват се чрез подадени пръти, въжета, лодки – в краен случай с плуване /ако сте отлични плувци/

–       плувците – освобождават се от пристягащи плътни и пухени дрехи, ползват като сал едри плаващи предмети, насочват се към тихи крайбрежни участъци, пазят от удавниците захващането на шията си

 

 

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ УДАВЯНЕ

 

–       изцеждане на водата от стомаха и дихателните органи

–       изкуствено дишане

–       транспортиране на пострадалия до болница

 

Вашият коментар