Актуални Новини

УНИЦЕФ ДАРИ ИГРАЧКИ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Детският фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) дари 1476 броя играчки (брандирани артикули), подходящи за деца на възраст до 6 години, на детските градини в Община Берковица. Общинска администрация –Берковица осигури получаването на артикулите от всички детски заведения на територията на общината. УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света.

УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

УНИЦЕФ е движещата сила в изграждането на един свят, където правата на всяко дете са осъществени. Подкрепяйки мира и сигурността, УНИЦЕФ се стреми към постигането на „Целите на хилядолетието за развитие“:

Цел 1: Преодоляване на крайната бедност и глада

Цел 2: Постигане на начално образование за всички

Цел 3: Насърчаване равенсвото между жените и мъжете и овластяване на жените

Цел 4: Намаляване на детската смъртност

Цел 5: Подобряване здравословното състояние на майките

Цел 6: Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести

Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда

Цел 8: Създаване на глобално партньорство за развитие