Актуални Новини

„УНИЦЕФ ИМА СВОЕТО МЯСТО В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

IMG_4011За втора поредна година представителят на УНИЦЕФ д-р Джейн Муита посети Берковица и се срещна с кмета инж. Милчо Доцов. При пристигането си в България миналата година, първото място, което д-р Муита е посетила е било Берковица. Преди две седмици е решила, че отново ще гостува в града под Ком, защото редовните срещи, според нея, са част от доброто партньорство между УНИЦЕФ и Община Берковица. Още по-важно е, че тук има държавно делегиран бюджет за дейност, която двете институции са започнали заедно, а именно открития през 2016 г. Семейно-консултативен център, който сега е Център за обществена подкрепа. Кметът инж. Милчо Доцов приветства гостите с добре дошли и благодари от свое име и от името на цялата община за много добрата съвместна работа между двете институции в последните години. Той допълни, че проектът за СКЦ, който продължи 3 години, е дейност, от която хората имат нужда и държавата е приела това и го е заложила като държавна дейност. „От 3 месеца Семейно-консултативният център премина като Център за обществена подкрепа, но отново е в кв. Раковица и работи пълноценно, защото има пълна приемственост. Това показва, че имаме устойчивост на нашия проект“,  допълни още кметът. Общината продължава работа по надграждане на услугата, защото социалната й функция е на второ място в общинския бюджет след образованието. От разговорите стана ясно, че Община Берковица за пореден път доказа, че има социално-ориентирана общинска политика. Тя отделя сериозна част от общинските приходи за социални дейности – над 20 %. Назад в годините това не го е имало, постепенно е изградено, а през последните 4 години даже е удвоено. Разговорите между кмета и д-р Муита продължиха в посока продължаване споразумението за партньорство между УНИЦЕФ и Община Берковица, което изтича в края на годината. Организацията продължава активно работата си с младите хора и по-конкретно прехода от училище към работа. Един от начините е среща на младите с бизнеса. Друг начин за работа с подрастващите, подчерта д-р Муита, е чрез читалищата. УНИЦЕФ работи по ранната превенция, децата с увреждания, задържане на уязвими групи в училищата, по програмата за предотвратяване насилието срещу деца и по-конкретно насилието в училище. Д-р Джейн Муита остана приятно изненадана от активната работа в тази насока на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Тя оцени високо и работата на кмета в социалната сфера и като цяло. Усилията на Община Берковица и УНИЦЕФ в бъдеще ще са насочени към превенцията. Ясно е, че децата са пълноправни носители на права, и УНИЦЕФ и Община Берковица ще продължат да  работят в сътрудничество, за да гарантират  техните права със семействата, местните власти, бизнеса, правителството и академичната общност.