Актуални Новини, Новини

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МОСТ „ЛОНДЖАТА“ В БЕРКОВИЦА

ПРИКЛЮЧИ СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МОСТ „ЛОНДЖАТА“ В БЕРКОВИЦА

На 18 февруари 2022 година Държавна приемателна комисия прие и одобри обект „Мост, находящ се в местността „Лонджата“, гр. Берковица, между ул. „Берковска река“ и ул. „Здравец“ и подпорни стени на моста с дължина 88 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката“.
Беше подписан Акт обр. 16. До края на тази седмица, 25 февруари 2022 година, ДНСК – София ще издаде Разрешение за ползване на Община Берковица и поставената ограда по време на строителството ще бъде премахната. Множеството жалби от общинския съветник Милован Жан Панталеев и други наши съграждани до министерства и институции не попречиха на строителството и на въвеждането в експлоатация на обекта.
Кметът Димитранка Каменова благодари на жителите на Берковица за търпението и разбирането. Тя изразява своята увереност, че новата придобивка ще се стопанисва с разум и грижа, с ангажираност и отговорност.