Актуални Новини

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЦЯЛОСТНОТО АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИТЕ „СИНЧЕЦ“ И „ОБОРИЩЕ“ В БЕРКОВИЦА

img_5789Продължава подобряване на пътната инфраструктура  в изпълнение на Инвестиционната програма 2016 на Община Берковица.  Успешно приключи цялостното асфалтиране на улиците „Синчец“ и „Оборище“ . В момента се извършва изкърпване върху подменения водопровод на улица „Кочо Честименски“. Ремонтните дейности на пътната настилка на тези улици е заложено в капиталовите разходи на Община Берковица за 2016 г.и е в размер на 109 679,00 лв. с ДДС.  Над 650 метра е img_5796асфалтовата настилка  по двете улици. Фимата изпълнител е „Пътинжинеринг-М“ АД, гр. Монтана. Новата водопроводна мрежа на ул. „Синчец“, ул. „Оборище“ и ул. „Кочо Честименски“ в Берковица се изгради по проект към ПУДООС, чиято стойност е 218 416, 00 лв. с ДДС.  Предстои извършване на основен ремонт, рехабилитация на водопровод по ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Мусала“ гр. Берковица, както и изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица.