Актуални Новини, Новини

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Община Берковица изпълни успешно проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.
На 04.08.2022 година в Заседателната зала на Община Берковица, се проведе финална пресконференция по проекта, на която се представи успешното му изпълнение. В пресконференцията взеха участие представители на партньорите, лекари, представители на „МБАЛ Берковица“ ЕООД, ОбА- Берковица и Бъйлещ, журналисти, представители на целевата група по проекта. Проектният ръководител г-жа Албена Монова представи цялостното изпълнение на проекта – информация за постигнатите резултати, изпълнените дейности и използвания бюджет. Проектът е насочен към един от основните проблеми в трансграничния регион – значителните неравенства в здравеопазването, тясно свързан със социалните, икономически и екологични недостатъци (липса на достъп до качествени здравни грижи, употреба на нездравословна храна, безопасна питейна вода, въздух, безопасни условия и възможности за физическа активност за образование и заетост). Закупеното оборудване за общинската болница в Берковица е мобилен кардиологичен кабинет – високопроходим автомобил с надстройка и асемблиран с оборудване за телемедицина и оборудване за изследване и диагностициране на кардиологични заболявания, дигитален графичен рентгенов апарат – два детектор панела с размер 17 x 17, резолюция≥ 3000×3000 пиксела, 4-посочно плаващ мобилен плот на рентгеновата маса с възможност за надлъжно, напречно и вертикално движение, стълб колона на рентгенова тръба с плъзгане по релси +/- 90  и въртене по вертикалната ос, микропроцесорно контролиран високочестотен рентгенов генератор, микропроцесорно управление, автоматично управление на експонацията, рентгенова тръба с въртящ се анод, ултразвукова система за общ и абдоминален преглед (ехограф), монитори за наблюдение на жизнени показатели 4 бр., стерилизатор – автоклав с обем на камерата между 30-40 литра и мощност 230V (50Hz), при ниска консумация на електроенергия до 2000W, инхалатор, мобилен дихателен апарат, транспортен инкубатор за новородени (кувьоз). Болницата в Берковица разполага с 60 легла в пет отделения за предоставяне на болнична помощ – хирургическа, вътрешна, акушеро- гинекологична, неврологична и детско отделение. Болницата обслужва над 20 села, които имат проблеми с пътуването до общинския център. Доставката на оборудването осигури по-добра и ефективна работа на болницата за възможно най-много пациенти. Постигната е основната цел на съвместния проект между общините Берковица и Бъйлещ, а именно: засилен капацитет за общо трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването в общините Берковица и Бъйлещ чрез създадени възможности за хората в отдалечените села да имат адекватно здравеопазване и снабдени с модерно и иновативно оборудване общински болници.
Тази цел е успешно постигната чрез осъществените дейности и създадените регионални трансгранични мрежи между здравните институции и увеличен капацитет на медицинските експерти, разработени съвместно чрез проучване на заболеваемостта в трансграничния район и изработване на съвместна карта на заболеваемостта на най-често срещаните болести, разработен Наръчник за здравословен живот, доставеното модерно оборудване за болниците и активна рекламна кампания.
Общ бюджет на проекта 1 450 529.96 евро.
Заместник-кметовете на двете общини, на Община Берковица Гергана Антонова и на Община Бъйлещ Флорин Дуйня, изразиха своето задоволство от успешно приключилия проект, както и готовността за бъдеща съвместна работа.