Актуални Новини, Новини

УСТАНОВЕНИ СЛУЧАИ НА COVID – 19 В ДОМА ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ В СЕЛО БИСТРИЛИЦА

След извършено тестване за наличие на коронавирусна инфекция на персонала и домуващите в Дома за пълнолетни лица с деменция в село Бистрилица са установени случаи на COVID – 19.

Осъществена е реорганизация в социалната институция, като лицата с положителен резултат са настанени на отделен етаж. Наличният персонал полага грижи за настанените и спазва прецизно правилата за недопускане разпространението на заболяването. Цялата сграда на Дома за пълнолетни лица с деменция е дезинфекцирана, като системно се прилага дезинфекция на общите части и помещенията.

От въвеждането на извънредните мерки в България за защита от вируса на 13 март 2020 година, свижданията са преустановени и се прилага хигиенно-дезинфекционен режим – почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото, извършване на 4-кратна дезинфекция на всички повърхности, задължителна дезинфекция на ръцете при влизане и излизане от Дома на служителите, използването на маски и ръкавици от длъжностните лица.  Контролът на входа е засилен. Не са допускат до работните помещения служители със симптоми на остри респираторни заболявания.