Актуални Новини

УТВЪРДИХА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСОРБ

 

На приключилото на 1 март в столицата Общо събрание на Общините в Република България, за член на Управителния съвет на сдружението е избран кметът на Община Берковица Димитранка Каменова. Г-жа Каменова, заедно с председателя на Общински съвет инж. Петър Якимов участваха в работата на 14-то Общо събрание на НСОРБ. Кметът на Община Берковица е делегат на Северозападен район на планиране . В работата на форума участие са взели над 460 представители на 265 общини в страната.По време на заседанието е имало предложение за членове на УС да се гласува с открита листа, в която да се правят и нови предложения, освен утвърдените вече на предшестващи форуми в 6-те Централни райони за планиране. По предложение на присъстващите обаче тази процедура е отпаднала и Общото събрание е отчело мнението на проведените събрания на районите за планиране и е утвърдило избраните там кандидати за УС.На тайно гласуване кметът на Община  Берковица Димитранка Каменова е получила необходимите гласове и вече е утвърдена като член на Управителния съвет на НСОРБ. За председател на УС на НСОРБ е избран кметът на Община Пазарджик Тодор Попов.На събранието на местните власти министрите Лиляна Павлова, Нона Караджова и Томислав Дончев са запознали кметовете и председателите на общинските съвети с предстоящите възможности за кандидатстване на общините по европейски проекти и програми. Ресорите, за които ще отговарят членовете на УС ще бъдат разпределени на следващо заседание на ръководния орган, което ще се проведе на 9 март тази година в София.

 

Вашият коментар